Bộ Trà Tử Sa Liên Hoa
Giá gốc: 480,000  Giá bán: 360,000 
Bộ Trà Tử Sa Quả Đào Đen
Giá gốc: 470,000  Giá bán: 360,000 
Lọ Hoa Dáng Bom Men Trắn
Giá gốc: 990,000  Giá bán: 360,000 
Lọ Hoa Sơn Mài Phong Cảnh Làng Quê
Giá gốc: 860,000  Giá bán: 450,000 
Tử Sa Quả Đào Đen
Giá gốc: 500,000  Giá bán: 360,000